Øvrigt

Kontoret har en bred erfaring inden for en lang række områder.

Som eksempler kan nævnes nedennævnte opgavetyper.

 • Kontraktsforhandling og udarbejdelser af aftaler (eksempelvis (ene)forhandleraftaler, samarbejdsaftaler, udarbejdelse af koncepter eksempelvis ansættelseskontrakter, købsaftaler eller entreprisekontrakter)
 • Generel erhvervsrådgivning
 • Tvangsauktioner både som repræsentant for tvangsauktionsrekvirenten som for potentielle bydende / købere (som køber se under Handler)
 • Førelse af sager om hævd, vejrettigheder og lignende
 • Fejl og mangler ved fast ejendom – herunder blandt andet sager mod sælger, entreprenør, ejerskifteforsikringen, byggeskadeforsikringen m.v.
 • Lokalplaner
 • Tvister med det offentlige eksempelvis i forbindelse med tilbagekaldelse af autorisationer, ekspropriation, om ejendomsavance er skattepligtig osv.
 • Personskadesager
 • Retshjælpssager
 • Førelse af rets- og voldgiftssager
 • Inkasso

Ovennævnte opremsning er selvfølgelig ikke udtømmende, og du er altid velkommen til at kontakte kontoret for at høre, om advokatkontoret kan assistere dig. Eller om jeg eventuel kan henvise dig til en i branchen, som har den rette erfaring.

 

Ved inkasso er der et opstartsgebyr på kr. 500 ekskl. moms. I øvrigt tager kontoret alene inkassobeløbet, tilkendte sagsomkostninger og rykkergebyrer. Ligesom der kan være udlæg til retsafgift ol. Disse omkostninger er de omkostninger, som pålægges debitor at betale. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale beløbet, hvis det ikke lykkes at få pengene ind hos debitor.

RWS
Advokatkontoret Rikke Wagenblast SørensenCvr: 28365195, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, DK
+45 42 72 09 30
rikke@rws.dk