Handler

Fast pris for berigtigelse af handler er som udgangspunkt kr. 8.950 inkl. moms, også for erhvervsejendomme

Jeg har i alle mine år i advokatbranchen ekspederet handler, og min erfaring med rådgivning inden for diverse byggeprojekter, projektudvikling m.v. har givet mig en række relevante kompetencer såsom erfaring med lokalplaner, miljø m.v., som tillige kan være relevant ved gennemgang og godkendelse af din handel.

Udgangspunktet er, at advokatkontoret berigtiger handler om allerede opførte ejendomme, hvori der har medvirket ejendomsmægler, for et fast salær på kr. 8.950 inkl. moms for villaer, ejerlejligheder, grunde samt de fleste erhvervsejendomme.

Ved salg uden ejendomsmægler eller projektsalg udgør salæret sædvanligvis kr. 10.500 inkl. moms. Kontakt dog kontoret for en sikkerheds skyld.

Husk at den købsaftale, som du underskriver, altid bør være betinget af din advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Ellers risikerer du, at handlen - bortset fra eventuel fortrydelsesfrist - er bindende allerede pr. underskriftstidspunktet.

 

Ovennævnte faste salærer omfatter ikke rådgivning i forhold til finansiering eller dit budget herunder rådgivning om ejerskiftelån, kurssikring eller evt. gældsovertagelse, da stort set alle får rådgivning herom via deres bank, og da der er et hav af forskellige produkter på markedet. Da jeg har siddet med handler i mange år, kan vi sagtens tage en drøftelse heraf, men det endelige ansvar for dette område overlader jeg til din bank.

Vedrørende udlejningsejendomme omfatter de nævnte salærer ikke gennemgang og rådgivning for så vidt angår de i ejendommen værende lejemål med tilhørende lejevilkår, denuntiation til lejere m.v. Da værdien af en udlejningsejendom netop er de i ejendommen værende lejemål, vil jeg anbefale en gennemgang heraf. Dette arbejde udfører advokatkontoret naturligvis gerne, og det arbejde vil typisk, medmindre andet er aftalt, blive afregnet efter anvendt tid.

Rådgivning forud for indgåelse af købsaftalen eller due diligence-undersøgelser af erhvervsejendomme m.v. afregnes som udgangspunkt særskilt efter anvendt tid.

Advokatkontoret assisterer videre gerne med køb af ejendomme på tvangsauktion samt indhentelse og tinglysning af auktionsskøde efterfølgende. Da der er stor forskel på, hvor meget rådgivning den enkelte har brug for i den forbindelse, anbefales det, at du tager direkte fat i advokatkontoret med henblik på aftale om rådgivningens omfang samt kontorets salær herfor. Hvis du er interesseret i at se hvilke ejendomme, som aktuelt er på tvangsauktion, så kan du se her.

Vedrørende projektudvikling og køb af grund med byggekontrakt se under Entrepriseret.

Vedrørende samejeoverenskomster, testamente og lignende relevante aftaler i forbindelse med køb af fast ejendom se under Familieret

Du kan se anmeldelser af advokatkontorets ydelser i ejendomshandler her.

RWS
Advokatkontoret Rikke Wagenblast SørensenCvr: 28365195, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, DK
+45 42 72 09 30
rikke@rws.dk